Protetyka na implantach

Implantoprotetyka jest dziedziną stomatologii łączącą implantologię z protetyką – zajmuje się odbudową braków zębowych.  W oparciu nie o uzębienie własne pacjenta, lecz o implanty (wszczepy śródkostne).

Dzięki odbudowie tego typu, uzyskuje się trwały efekt estetyczny oraz poprawiona zostaje mechanika narządu żucia zaburzona przez utratę zębów. Rozwiązania protetyczne, opierające się na implantach, wyglądają jak naturalne zęby, charakteryzują się stabilnością oraz zapewniają poczucie bezpieczeństwa i swobody w czasie każdej czynności.

 • Planowanie leczenia protetycznego

Przed rozpoczęciem prac protetycznych na implantach, lekarz protetyk dokonuje analizy warunków zgryzowych u pacjenta. Zaproponowane zostają uzupełnienia uwzględniające indywidualne potrzeby, zwłaszcza w temacie funkcjonalności oraz estetyki.

Istotna jest analiza kliniczna i radiologiczna w tym tomografia CBCT, Pantomogram, Skany Wewnątrzustne. Chodzi o to, aby przyszłą odbudowę wykonać zgodnie z regułami fizjologii i fizyki, nie zaniedbując także kosmetyki.

 

 • Korony na implantach

Wprowadzenie implantu do luki międzyzębowej pozwala na umocowanie przyszłej korony,   a tym samym – na odbudowę brakującego zęba. Korona zostaje przykręcona śrubą do implantu  (od niewidocznej strony bądź cementowana na tzw. łączniku, jak korona na własnym zębie).  Sposoby mocowania nadbudowy protetycznej na implantach są różne dla różnych systemów.

 • Mosty

Most  jest nieruchomym uzupełnieniem stałym, utrzymującym się na minimum dwóch filarach z przęsłem pośrodku, jest zbudowany z połączonych ze sobą koron.  Podporami są zęby własne bądź      implanty. W przypadku uzupełnienia braków zębowych klasycznym mostem, lekarz stomatolog bardzo często zmuszony jest oszlifować całkowicie zdrowe zęby, które będą stanowić tzw. filary.

W przypadku konieczności odbudowania kilku zębów można wykonać kilkupunktową, niezależną   implantację i na niej oprzeć pojedyncze, brakujące zęby.

W przypadku odtworzenia wszystkich zębów (przy całkowitym bezzębiu szczęki lub żuchwy),               potrzebne jest 6-7 implantów.

 

 • Protezy całkowite na implantach

W przypadku bezzębia, jedną z form  rekonstrukcji protetycznych może być proteza całkowita. W trakcie użytkowania protezy siły przenoszone przez akryl oraz dziąsło na kość powodują jej zanik. Szczególnie w żuchwie dochodzi do dużego zaniku podłoża dla protezy i w następstwie nie ma się ona czego trzymać.

Ruchomość protez, brak prawidłowych kontaktów artykulacyjnych, jak i obniżona percepcja powodują uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz dolegliwości bólowe.

W takim przypadku z pomocą przychodzą implanty – zapewniają dodatkowe umocowanie oraz dokładnie stabilizują protezy. Liczba implantów, które są potrzebne do wykonania protezy nakładowej w żuchwie,  wynosi 2-6 i jest uzależniona:

 

 • rodzajem planowanej protezy,
 • miejscowych warunków anatomicznych,
 • możliwości finansowych pacjenta.

Na podstawie obciążenia  podłoża protetycznego wyróżnia się dwa rodzaje protez nakładowych:

 

 • mosty oparte całkowicie na implantach,
 • protezy oparte zarówno na implantach, jak i na podłożu śluzówkowo-kostnym.

W przypadku zastosowania 2 implantów zostają one zazwyczaj umieszczone w miejscu kłów. Planując podparcie protezy nakładowej na 4 implantach, rozmieszcza się je w polu trapezu w miejscach zębów     „trójek” i „piątek”.

 

Pamiętajmy !  Zaletą zastosowania 4 implantów zamiast 2  jest wyeliminowanie dodatkowej rotacji      przednio-tylnej protezy, czyli jej odklejania od podniebienia.

Umów się na wizytę

Zostaw swój numer telefonu
- oddzwonimy do Ciebie, aby umówić termin wizyty

  Opinie o nas

  Kontakt

  Zapraszamy do naszych dwóch gabinetów na terenie Warszawy!